Es Şekûr

Es Şekûr

Es Selâm

Eş Şehîd

Zûl Celalî Vel İkrâm

Zûl Celalî Vel İkrâm

el KERÎM

EL KERÎM
Keremi, lütfu, ihsanı bol olan ve karşılıksız verendir Allah.(azze ve celle) Sınırsız cömertlik sahibi, çok ikram edici ve kerîmi olandır; Muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, vaadini yerine getirendir. Allah (azze ve celle) vaat ettiği zaman sözünü yerine getirir, verdiği zaman son derece bol verir, muktedirken affeder. Kendisine isyan edenleri, tevbelerini kabul etmekte umutsuz bırakmaz. Kendisine sığınanları terk etmeyendir Allah. (azze ve celle) Mutlak fayda verendir.

“Oku! Rabb’in en büyük kerem Sahibidir.” (Alak Suresi 3. Âyet Meali)

Ey bütün Yaratma gücünü Elinde Tutan Allah’ım!
Ey göklerin ve yerin Sahibi!
Ey isteyenleri boş çevirmeyen!
Ey mutlak fayda veren!
Ey tevbeleri kabul etmekte insanı umutsuz bırakmayan!
Ey sonsuz Cömertlik Sahibi!
Ey Kerîm!
Ey yoluna ram olduğum Allah!
****
Bütün Yaratma gücü Sendedir Allah’ım!
Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri;
Altı günde Yaratan Sensin!
Sen isteyenleri boş çevirmeyensin Allah’ım!
Sen Affedensin!
Karşılıksız ihsanda bulunan; en Cömert yalnız Sensin!
Cömertlik duygusunu bize bahşeden de Sensin Allah’ım!
En büyük Kerem Sahibi yalnız Sensin!

Bize cömertlik;
Bize mertlik;
Bize kerem ihsan et Kerîm Adınla ey Kerim!
Kereminle Rabb’im;
Sonsuz Lütfun ve İhsanınla;
Sağ elinin verdiğini, sol eli görmeyenlerden;
İnfak edenlerden;
Kerîm Adının tecellisiyle Senin,
Karşılıksız ihsanda bulunanlardan eyle bizi!

****
“Ancak tevbe eden, iman eden ve Salih amellerde bulunanlar başka; işte onların günahlarını, Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” (Furkan Suresi 70. Âyet Meali)
****
Ey Affeden!
Ey Bağışlayan!
Ey sonsuz ihsan hazinesinin Sahibi!
Ey bütün güzellikleri kendinde toplayan Allah!
Ey Kerîm!
Yaptığımız kötülüklerden pişman olan bir kalp ver bize!
Nadim olan kalbimizle bize,
Temiz bir tevbe nasip eyle Kerîm Adınla!
Kerîm Adınla Rabb’im;
Nedamet getirip tevbe ettiklerimizi,
Sen iyiliğe çevir Kerîm Adınla!
Bütün kötülükleri gizleyen Sensin Rabb’im!
Sen Kerem Sahibisin!
Kötülüklerimizi ört Kerîm Adınla;
Tevbemizle onları iyiliğe çevir!
****
“Yerde olanların tümünü sizin için Yaratan O’dur.” (Bakara Suresi 29. Âyet Meali)
“Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi.” (Casiye Suresi 13. Âyet Meali)
****

Kerîm Adınla Rabb’im!
Ve İhsanınla ulaştırdığın nimetleri;
Yine İhsanınla ihsan etmemizi nasip eyle!
Bizi kerem sahibi yap Kerîm Adınla!
Kerîm Adınla Rabb’im;
Sana boyun eğenlerden eyle bizi!
****
“Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık” (Zuhruf Suresi 32. Âyet Meali)

****
Sen en Cömertsin Rabb’im!
Ekremu’l Ekremîn’sin Sen!
Kerem sahiplerinin en üstünü Sensin!
Sahip olduğumuz her ne varsa verdiğin Kereminle;
Malımızla;
Mülkümüzle;
Makamımız;
Mevkimizle;
İlmimizle,
Müslümanlara hizmet edenlerden eyle bizi Kerîm Adınla!
Kerîm Adınla Yolladığın Kuran-ı Kerim’i,
Kalbine nakşedenlerden eyle bizi Kerîm Adınla!
Sen ecri’n kerim Verensin Allah’ım!
Küçük ve az amellerimize büyük mükafatlar veren Sensin!
Lütfunu;
İhsanını;
Sana inanıp iman edenlerin üzerine,
Yağmur gibi yağdır Kerîm Adınla!

*****
“Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir? “ (İnfitar suresi 9. Âyet Meali)
“…Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, Kerim olandır.” (Neml Suresi 40, Âyet Meali)

Güneşin iyice alçaldığı bir akşam vaktinde belki;
Belki, soğuk bir kış gecesinde, ayrılacağız bu dünyadan.
Belki bütün yaşadıklarımızı bir serap sayacağız.
Bir eski zaman esvabıyla görünecek bize Meleğin belki.
Belki onu görünce gülümseyeceğiz.
Ay, eskiden olduğu gibi parlayacak yine.
Göğün bulutlu ırmağında vedalaşacak ay yıldızlarla.
Ve biz yine yalnız geleceğiz Senin Kapına!
İşte O Gün Rabb’im,
O müthiş yalnızlıkta,
Kötülüklerimizi iyiliğe çeviren Kerîm Adınla bizi karşıla!
Bizi;
Selamet veren,
Selâm Adınla karşıla Rabb’im!
Günahlarımızı Bağışla!

Âmin! Âmin! Âmin!

V’el Hamdülillahi Rabbil Âlemin!
Related Posts with Thumbnails