Es Şekûr

Es Şekûr

Es Selâm

Eş Şehîd

Zûl Celalî Vel İkrâm

Zûl Celalî Vel İkrâm

EL REZZAK

Rızık vermeyi üstlenen ve her canlının ayakta kalmasını sağlayacak azığı veren, bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır Allah.(azze ve celle)

Aziz ve Celil Olan Allah Yarattığı bütün mahlukatın rızkına Kefildir!Ey kâinatın Sahibi olan Allah’ım!


Ey Malik’ül Mülk olan Allah’ım!


Ey Rezzak olan Allah’ım!


Bize helal rızık ver ey Rabbim!


Verdiğin helal rızıktan Senin rızan için infak etmemizi nasip et!


Rızkın kefili olan Sensin Rabbim!


Bizi bu dünyada ve ahirette en güzel rızıklarla rızıklandır!


***


Senin rızkına muhtacız Allah’ım!


Kalbimizi mübarek kelamınla rızıklandır!


Ruhumuzu imanla rızıklandır!


İlminle rızıklandır bizi Rabbim!


***


İsa’nın (Aleyhisselam) diliyle dua ediyorum Sana Allah’ım! “ Ey Allah’ım! Rabbimiz! Bize gökyüzünden bizim için, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için bir bayram ve Senden de bir mucize olacak bir sofra indir ve bizi rızıklandır; Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!” (Maide Suresi 114. Âyet Meali)Ve Musa’nın (Aleyhisselam) diliyle dua ediyorum Sana Rabbim,” …Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım!” (Kasas Suresi 24.Ayet Meali)Ya Rezzak! Ya Rezzak! Ya Rezzak!Senin indireceğin her hayra muhtaç kalbimizi Kuran’ın ışığıyla rızıklandır!


Bize hazinenden hayırlı rızıklar takdir et!


Şeytan bizi fakirlikle korkuttuğu ve cimriliği telkin ettiği zaman,


Tek rızık verenin yalnız ve yalnız Sen olduğun hakikatini kalbimize sal Rabbim!


Denizlerden ve dağlardan, göklerden ve yerden Senden başka rızık veren yoktur Rabbim!


Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!


Bizi, en güzel rızıklarla rızıklandır!


***


Sen ki; mihrabın önünde Meryem’i Kendi katından rızıklandıransın Rabbim!


Bize de Meryem’in tevekkülünü ver!


Meryem rızkıyla rızıklandır bizi Rabbim!


Bembeyaz ellerliyle yavrusunu doyuran Meryem şefkatiyle bölüştürelim


Katından indirdiğin rızıkları!


Biz, Senin hazinenden yalnız Senin takdir ettiklerine ulaşanlarız Rabbim!


Her gün karanlık geceyle dolan ve sonra güneş açan kalbimizi rızıklandır Allah’ım!


****


Sen çok Lütufkârsın Rabbim!


Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın!


Bu dünyada ve ahirette en güzel rızıklarla rızıklandır bizi!


Sen Subhansın Rabbim!


Her türlü hata ve kusurdan münezzehsin!


Bizim hatalarımızı bağışla!


Bizi affet!


Seni zikredenlerden eyle bizi!


Bizi, şükredenlerden, sabredenlerden, kanaat edenlerden eyle!“… Kim Allah’tan sıkınırsa, Allah’ta ona bir çıkış yolu ihsan eder.


Ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır.” (Talâk Suresi 2–3 Ayet Meali)Senden sakınanlardan eyle bizi Rabbim!


Bizi de ummadığımız bir yerden rızıklandır!


****


Yeşil çimenlerde bir ay ışıldarken İbrahim’in (Aleyhisselam) duasını düşsün gönlümüze bugün:“Ey Allah'ım! Bugün yepyeni bir yaratılıştır. Bundan ötürü bugünü tâatinle benim için aç, mağfiret ve rızanla kapat! Bugün de bana nezdinde kabul olunacak haseneyi ihsan eyle. O haseneyi geliştir ve benim için onu kat kat artır. Ve bugünde işlemiş olduğum günahları benim için affeyle. Çünkü bolca affeden ve her nimeti kullarına ihsanda bulunan, kullarını şiddetle seven, daha istemeden evvel onların isteklerini bilip takdir eden Sensin”Ve sabah Ezanlarının gök kubbede çınlayan sedasıyla yıkansın ruhumuz her sabah yeniden!


Mübarek Ezanlarınla aç rızık kapılarını her sabah Allah’ım!


“Essalâtü hayrün mine'n-nevm” in müjdesiyle doğalım her sabah yeniden.


Bir bahar bereketi ver bu bahar da üzerimize Allah’ım!


Ve o sonsuz yaza ulaşmak için dua edecek güç hepimize!


****


“Kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır.” (Ta- Ha Suresi 131 Ayet Meali)*****


İhtirasla kanaat arasındaki gölgeden kurtar bizi Allah’ım!


Tevekkülü kalbimize güneş gibi sal!


Bir kelebek hafifliği ver ruhumuza!


Kurumuş çorak topraklar nasıl muhtaçsa suya,


Biz de öyle muhtacız hazinende saklı rızka Allah’ım!


Rızkımızı genişlet Ya Rab!


Fettah İsminle aç bize rızık kapılarını Rabbim!


Rezzak İsminle aç!


Ağacı yeşerten hikmetinle aç bize rızık kapılarını!


Fazlınla ve Kereminle aç!


Resûlullah’ın (Sallallahu aleyhi vesellem) mübarek eliyle bereketlenen sofralardan olsun soframız!


Ve kalbimiz, Senin mübarek kelamınla rızıklansın her gün yeniden!


Âmin! Âmin! Âmin!Ve’lhamdülillahi Rabbi’ l Âlemin!

Related Posts with Thumbnails