Es Şekûr

Es Şekûr

Es Selâm

Eş Şehîd

Zûl Celalî Vel İkrâm

Zûl Celalî Vel İkrâm

Eş Şehid


Şehîd: 

Allah (azze ve celle) insanların orada bulunmadıkça bilemedikleri şeyleri Bilen, Gören ve haberdar Olandır. 
Allah (azze ve celle) Şehîd’dir; kendisine şahitlik yapılandır. Şahadet kelimesiyle kullar, O’nun bir olduğuna şahitlik etmekte, böylece Kendisine ibadet etmeyi kabul ettiklerini göstermiş olmaktadırlar.
Allah’ın şahîd olmadığı hiçbir şey yoktur.
Meydana gelen her şey İlahi plânda gözlenmekte, izlenmekte ve asla unutulmamaktadır. Her şeye şahîd Olan Allah’ın (azze ve celle)  Şahîdliği ise bu kavramı en ileri mertebede İlahi plânda mevcut ve geçerli olduğu anlamına gelir.
Büyük küçük her şey Allah’ın (azze ve celle) murakabesi altındadır. Allah’ın (azze ve celle) İlahi gözetimi dışında kalmak hiçbir şey ve hiçbir kimse için mümkün değildir.
Şehîd Allah’ın (azze ve celle) açık gizli bütün yapılanları Bilen, görülmeyenleri Gören, işitilmeyenleri İşiten, her fısıltıyı Duyan Adıdır.
Kullara düşen Allah’ın (azze ve celle) Şehîd Adının idrakinde olarak O’na isyan etmekten korkmak ve yaptığı gizli açık her günahtan sonra tevbe ederek Allah’ın (azze ve celle) bağışlayacağını ümit etmektir.
Allah (azze ve celle) gerçekten bu dünyada ve âhirette her türlü gizliliğe ve fısıltılara şahîd olan tek Varlıktır.
Şahîd olan Allah’ın (azze ve celle) Varlığının altında insan tek bir an bile yalnız değildir!
                                                         ****
“Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde Şahîd Olandır.” (Hac Suresi 17. Âyet Meali)
                                                         ****

Ey yerin göğün Sahibi!
Ey kalplerin Sahibi!
Ey bugünün ve yarının Sahibi!
Ey her şeyi Gören!
Ey her şeyi Duyan!
Ey her şeyi Bilen!
Ey her şeye Şahit Olan!
Ey Şehîd!
Ey yoluna ram olduğum Allah!

                                      ****
“Şahîd olarak Allah yeter.”  (Nisa SSuresi 79. Âyet Meali)
                                                        
                                                        ****
Senin Bir ve Tek Olduğuna şahitlik ederim Allah’ım!
Kulun ve Resulün Muhammed Mustafa’nın (Sallallahu aleyhi ve sellem)  son Peygamber olduğuna şahitlik ederim.
İndirdiğin Kitaba bütün varlığımla şahitlik ederim Rabb’im!
İndirdiğin Kuran’ın hürmetine;
Dinini yalnız sana hasrederek yaşayanlardan eyle bizi!
Bizi yüce Kuran’ın hâdimi yap Rabb’im!
Okuduğumuz Kuran şahit olsun en dar günümüzde bize!
En dar günümüzde Sen şahit ol bize Rabb’im!
Sen ki kalbimizden geçeni de Bilen;
Sen ki fısıltılarımızı bile Duyansın!
Kalbimizi Senden özge her şeye kapat Rabb’im!
Ve aç kalbimizi Sana!
Aç kalbimizi Rabb’im Kuran’a!
Kalbimizi aç Resulullah’a! (Sallallahu aleyhi ve sellem)
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) merhametiyle;
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) şefkatiyle;
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) imanıyla dolsun kalbimiz!
Ve Meleklerin şahit olsun buna!
Gecenin bittiği, gündüzün başladığı yerde birleşip şahitlik yapan Meleklerini
Boş gönderme hanemizden hiçbir sabah!
Her sabah şahit olsun Meleklerin Namazımıza!
Şahit olsun Meleklerin her an duamıza!
Duamıza âmin desin Meleklerin!
                                                      ****
“Hangi işi yaparsan yap Kuran’dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki, siz dalıp gitmişken, biz sizin üzerinizde şahîdiz. Ne yerde, ne de gökte zerre kadar hiçbir şey Rabbinin gözünden kaçmaz. Ne zerreden daha küçük, ne de ondan büyük!
Ancak bunların hepsi apaçık bir kitaptadır.” (Yunus Suresi 61. Âyet Meali)

                                                       ****
Seni görüyormuş gibi ibadet etmemizi nasip et bize Rabb’im!
Ki, biz seni göremesek de, Sen her an Görensin bizi!
Bütün gizlilikleri, incelikleri, sırları bilen yalnız Sensin!
Şahîd olduğun günahlarımızı affet Rabb’im Şehîd Adınla!
Sen her şeye Şahit’sin Rabb’im!
Ve ne çok günahımız var bizim!
Rabb’im!
Şimdi ağlamak vaktidir!
Kalbimizi yıkamak vaktidir şimdi.
Büyük küçük demeden bütün yaptıklarımızın okunacağı O Gün gelmeden
Tevbe etmemizi nasip et Sana!
Bağışla bizi Şehîd Adınla!
Gökte ay ve güneş durdukça;
Yıldızlar durdukça gökte
Kalbimiz Senin zikrinle şâd olsun Allah’ım!
Ve Sen Şahit ol Zikrimize Şehîd Adınla!
                                                        ****
“Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız.” Kaf Suresi 16. Âyet Meali)
                                                      ****
Ey Yüce Yaratıcı!
Ey nefsimin fısıldadıklarını bile bilen!
Ey şah damarımdan daha yakın bana!
Ey bana benden daha yakın!
Ey Şehîd!
Ey Allah!
                                                        ****
Sen ki her şeyin sahibisin!
Sen ki her şeyi gören ve Gözetensin!
Sen ki yegâne Koruyucumsun benim Rabb’im!
Dualarım şahidim olsun Dergâhında!
Sen kabul et dualarımı Rabb’im!
Günahlarımı bağışla!
Beni ateşin azabından koru!
Vicdanımdan akseden Sesin,
Susmasın son nefesime kadar!
Şah damarımdan daha yakın olan Adının hâdimi yap beni!
Beni Senin pür-ü pâk Dininin hadimi yap!
Herkesin tek tek hesaba çekileceği O Gün,
Büyük küçük demeden yaptıklarımızın sayılıp döküleceği O Gün,
Rabb’im!
Ne olur aleyhimde şahitlik yapmasın ellerim!
Dilim aleyhimde şahitlik yapmasın!
Gözlerim şahitlik yapmasın aleyhimde!
Elimi, dilimi, gözümü haramdan muhafaza eyle Rabb’im!
Merhamet kalemiyle defterleri tutan Meleklerin,
Aleyhimde şahitlik yapmasınlar ne olur!
İman ettiğim Şehîd Adının hürmetine;
Az amelime çok sevaplar veren Güzel adların hürmetine;
Beni hesap Gününde yalnız,
Hesap gününde beni ne olur Sensiz bırakma!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!
Related Posts with Thumbnails