Es Şekûr

Es Şekûr

Es Selâm

Eş Şehîd

Zûl Celalî Vel İkrâm

Zûl Celalî Vel İkrâm

ET - TEVVAB

Tevbeleri kabul eden, Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan Adıdır Allah’ın.

“Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin! Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur.” (MÜMİN SURESİ 7-8-VE 9. AYET MEALİ)


******


“Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, Salih amel işleyip sonra da doğru yola girenleri şüphesiz bağışlayıcıyım.” (Tâ-Hâ SURESİ 82. AYET MEALİ)


******


Ey ölümü ve hayatı yaratan Rabbim!


Ölümün soğuk nefesi yakalamadan bizi


Sana dönmemizi ve Sana tevbe etmemizi nasip et!


Ey, merhametlilerin en Merhametlisi olan Allah’ım!


Tevvab İsminle dua ediyorum Sana;


Sen ki en şerefli mahlûk olarak yarattın bizi,


Bize şeref ver!


Tevvab İsminle dua ediyorum Sana Allah’ım!


Bizi aslımıza çevir!


Müslüman haysiyeti taşımımızı nasip et bize Allah’ım!


Sen ki, tevbe eden kullarını hiç günah işlememiş gibi kabul edensin!


Tevbemizi kabul et dergâhında!


Mübarek bir ananın göğsünden akan ak süt gibi temiz olsun tevbemiz!


Allah’ım bizi temizle!


Ve güneş batıdan doğmadan önce Allah’ım,


Sana tevbe etmemizi nasip et!


Sana dönmemizi nasip et Allah’ım!


Sana, Senin kelimelerinle tevbe etmemizi nasip et!


***


Ey karanlık gecenin ve aydınlık gündüzün Sahibi!


Ey merhameti bol olan Rabbim!


Sen ki günahları bağışlayan ve çok esirgeyensin,


Bizi bağışla Allah’ım!


Biz esirge!


Tevbeleri kabul eden yalnız Sensin Allah’ım!


Sana nasuh bir tevbe ile dönmemizi nasip et!


Tevbemizi kabul et Allah’ım!


***


Ya Tevvab! Ya Tevvab! Ya Tevvab!


Avare ruhlarımızı Senin yoluna döndür!


Senin yolunda yorulsun ayaklarımız!


Ve ellerimiz hep Sana açık olsun!


Ey tevbeleri kabul eden Allah’ım!


Kısacık ömrümüzün ışığı sönmeden daha,


Binlerce tevbeyle gelmeliyiz Senin kapına!


Sadakat ve imanla!


Tevbe kapılarını bize aç Allah’ım!


***


Bembeyaz bulutlardan lahuti ışıklarla süzülen Meleklerin şahidim olsun Allah’ım!


Tevbe ediyoruz Sana!


Dergâhında kabul et tevbemizi!


Sana tevbe ediyoruz.


Tevbe ediyoruz Sana Allah’ım!


Hayatımızın son rüyası ve son nefesimiz dahi yalnız Sen ol Allah’ım!


***


Ya Tevvab! Ya Tevvab! Ya Tevvab!


Nefsimiz bizi sürüklemeden mahva,


Ve sürüklemeden ateşe çağıran peşinden her ne varsa,


Tevbemizi kabul et Allah’ım!


***


Kimsesizlerin Kimsesi Sensin Allah’ım!


Bu yıldızlı gök kubbe altında, yapayalnızken bu kadar biz,


Bizi kimsesiz bırakma!


Bizi Sensiz bırakma Allah’ım!


Hakikatin parlayan aynasını bulmamızı nasip et!


Hakikat aynasında parlayan Nuruna teslim olmamızı nasip et Allah’ım!


Teslim olduk Sana Allah’ım!


Tevbemizi kabul et!


Istırap ve nedametle yanan ruhlarımızı,


Katında saklı mükâfatlarla mükâfatlandır Allah’ım!


Yoksul ruhlarımızı mükâfatlandır!


Tevbemizi kabul et Allah’ım!


***


Ya Tevvab! Ya Tevvab! Ya Tevvab!


Nedamet ateşi kalbimizi yakmadan,


Temiz kalan parçaları da kirlenmeden kalbimizin,


Senin yoluna dönmemizi nasip et!


Duamızı kabul et Allah’ım!


Sağ omzumuzdaki Meleği


Ve Sana ilk tevbeyle gelen Âdem’i (a.s) sevindir Allah’ım!


Âdem’in (a.s) diliyle yalvarıyorum Sana Allah’ım; “Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min'el-hasirîn." Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.”*


***


Ey ölümün ve hayatın Sahibi olan Allah’ım!


Uzak sandık yolları.


Yürüdük, yorulduk.


Bağışla bizi Allah’ım!


Günahlarımızı unuttuk!


Günahlarımızı affet Allah’ım!


Rahmet ve mağfiretinle,


Tevbemizi kabul et!


***


Tevvab İsminle dua ediyorum Sana Allah’ım!


Elimizden, dilimizden bir ziyan gördüyse sevdiklerin eğer,


Elimizi ve dilimizi Sana çevir Allah’ım!


Bizi temizle!


Sen ki, Senin kelamını duyduğunda bir damla gözyaşı akıtana ateşi haram edensin!


Tesellimiz gözyaşlarımız şimdi.


Gözyaşlarımızı kabul et!


Ateşi haram kıl bize Allah’ım!


***


Diz çökerek ağlamalıyım şimdi Önünde!


Ve dua etmeliyim mağfiret kapılarının açılması için bir bir.


Mağfiret kapılarını bana aç Allah’ım!


Tevbemi ve duamı kabul et!


Yeraltında gömülü sular üstünde nasıl sarsılırsa toprak birden,


Ruhumu Senin Sevginle sars!


***


Ey ölümü ve hayatı yaratan Rabbim!


Sen ki kalpleri çevirensin.


Sana teslim oldum Allah’ım!


Kalbimi Senin yoluna çevir!


Kini, kibri, garezi çek çıkar kalbimden Allah’ım!


Masum bir çocuk kalbi gibi şimdi kalbim;


Tevbeyle ve Rahmetle yıkanan bir çocuk kalbi.


Rüzgârın nefesi gibi devamlı ve ağır bir tevbe serinletir kalbimi artık.


Tevbemi ve duamı kabul et!


***


Bedenim toprak altında yatarken sessiz,


Ruhumu Senin Meleklerin sarsın kanatlarıyla!


Tevbeyle yıkanmış ruhumu, Rahmetinle al Yanına!


Ey yerlerin ve göklerin Sahibi!


Ey gecenin ve gündüzün Sahibi!


Ey zamanın Sahibi!


Sana veriyorum kalbimi şimdi!


Kalbimi kabul et!“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun


*Araf suresi 23. Ayet meali.

Related Posts with Thumbnails