Es Şekûr

Es Şekûr

Es Selâm

Eş Şehîd

Zûl Celalî Vel İkrâm

Zûl Celalî Vel İkrâm

EL MÜSTEAN


Kendisine ihtiyaç duyulan ve Kendisinden yardım beklenendir Allah azze ve celle. Müsteân Olan Allah, darda ve zorda kalanın başvurduğu, yardım dilediği, Kendisinden yardım ve destek istenen tek Merci ve Güçtür.

"Ey Rabbim! Bana bahşedeceğin her hayıra öyle muhtacım ki." (Kasas Suresi 24. Ayet Meali)

Ey muhtaçların Sahibi Olan Rabb'im!
Ey her şey Kendisine muhtaç!
Sen yegâne muhtaç olduğum Rabbimsin Allah'ım!
Bugün nasıl da muhtacım Sana!
Bugün ve her gün Sana nasıl muhtacım Allah'ım!
Bana güç Ver; kuvvet Ver bana!
Ve korktuğum her şeyden beni emin Kıl Allah'ım!
Bu an ve her an Sen yardım Et bana!
********

"Ey insanlar, sizsiniz hep Allah'a muhtaç fakirler. Allah ise, zengin ve hamd ile övülecek O'dur ancak." (Fatır Suresi 15. Âyet Meali)


Sen hiçbir şeye ihtiyacı Olmayansın Allah'ım!
Senden başka her şey Sana muhtaçtır!
Beni doğrultacak Olan Sensin!
Senin istikametine muhtacım Rabb'im!
Sana muhtacım ben!
Ey ihtiyaçlarımı benden daha iyi Bilen Rabb'im!
Bütün ihtiyaçlarımı en hayırlı şekilde Gidermeni dilerim Senden!


"De ki: sizi bu zor durumdan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır." (Enam Suresi 64. Âyet Meali)

Ey muhtaç olduğum Allah!
Ne yaparsam yapayım;
Ne hayır işlersem işleyeyim
Amellerimle kurtuluşa eremeyeceğimi biliyorum Rabb'im.
Bunu biliyor, buna inanıyorum!
Senin Rahmetinin ve İhsanının olmadığı yerde kurtuluş da yoktur!
Ya Rabb!
Ne olur beni amelini beğenenlerden Eyleme!
Gücüm nispetinde istikamete yaklaşanlardan Eyle beni ne olur!
Rahmetin ve İhsanınla beni kurtuluşa Erenlerden Eyle Rabb'im!
Beni ve bütün müminleri sıkıntıdan Kurtar Rabb'im!
Rabb'im, o Dar Günde; Hesap Gününde de;
Ne olur; ne olur bizi Utandırma!

"Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine Melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! Derler." ( Fussilet Suresi 30 Ayet Meali)

Ey Rabb'im!
Ey yardımcıların Yardımcısı!
Ey dosdoğru Yolunda yürüyenleri Melekleriyle Koruyan!
Ey Melekleriyle üzerimize müjdeler Saçan!
Ey Müstean!
Bizi dosdoğru Yolunda ilerleyenlerden
Ve ondan hiç ayrılmayanlardan Eyle Müstean Adınla!
Müstean Adınla,
Üzerimize Meleklerini İndir Rabb'im ne olur!
Ve Va'dettiğin Cennetinle Sevindir bizi!

"Ve de ki: 'Ey Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Mü'minun Suresi 118 Ayet Meali)

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar, cennetliktirler, yaptıklarına mükafat olarak sonsuza dek orada kalacaklardır " (Ahkaf Suresi 13. 14. Âyet Meali)

"Musa kavmine dedi ki: "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar. Sonuç (Allah'tan korkup günahtan) sakınanlarındır." (A'raf Suresi 128. Âyet Meali)

Rabb'im!
Ey Müstean!
Bütün işlerinde Sana güvenenlerden;
Bütün işlerinde Sana dayananlardan;
İşlerinin neticesine rıza gösterenlerden
Ve apaçık Hak üzre olanlardan Eyle beni Müstean Adınla!
Sen ki kulunun neye ihtiyacı olduğunu bilirsin Ya Rabb!
Sen ki ne zaman dara düştüğünü Bilirsin kulunun!
Müstean Adınla Rabb'im;
Benden daha iyi Bildiğin ihtiyaçlarımı Gider ne olur!
Darda kaldığımda da Sen Yetiş imdadıma Müstean Adınla!
Tevekkül ve hidayet nasip Ederek;
İmanımın kuvvetlenmesine yardım Eyle Müstean Adınla!

"...Her kim de Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar." (Talak Suresi 2.Ayet Meali)
"...Her kim Allah'a tevekkül ederse O ona yeter..." (Talak Suresi 3. Ayet Meali)
"...Her kim Allah'tan korkarsa, Allah onun işine bir kolaylık verir." (talak Suresi 4. Ayet Meali)
"...Her kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kabahatlerini örter ve mükafatını büyütür." (Talak Suresi 5. Ayet Meali)

Rabb'im!
Senin Sözün haktır!
Sözlerin en güzeli Senin Sözündür!
En doğrusu sözlerin Senin Sözündür ey Müstean!
Müstean Adının hakkı için ne olur;
Bana bir çıkış yolu nasip Eyle!
Allah Adının hakkı için kusurlarımı Ört Rabb'im!
Ne olur Rabb'im Allah Adının hakkı için işlerimde bana kolaylık Ver!
Beni mükafatlandır Rabb'im; ve Müstean Adınla mükafatımı Artır!
Şimdi, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve selem) diliyle dua ediyorum Sana Rabb'im duamı kabul buyur Dergahında!
"Allah'ım Seni zikretmek, Sana şükretmek ve Sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et."

Âmin! Âmin! Âmin!
V'el Hamdülillahi Rabbil Âlemin!

Related Posts with Thumbnails