Es Şekûr

Es Şekûr

Es Selâm

Eş Şehîd

Zûl Celalî Vel İkrâm

Zûl Celalî Vel İkrâm

EL MUKSİT

En doğru Olandır Allah. (azze ve celle)

Muksit Olan Allah bütün işleri birbirine denk ve yerli yerinde yapandır.


Mazlumun hakkını zalimden Alandır Aziz ve Celil Olan Allah.


O, Hükmünde ve İşlerinde en adaletli Olandır.


Allah (azze ve celle) sonsuz ve üstün adalet ve merhamet sahibi Olandır. Kullarına muamelesi merhamet ve adalet üzeredir.


Yapılan zerre kadar iyiliği, karşılıksız bırakmayan ve zayî Etmeyendir Allah. (azze ve celle)


****
Ey zerre kadar iyiliği karşılıksız Bırakmayan Rabb’im!


Ey bütün iyiliklerin sahibi!


Ey mazlumun hakkını zalimde Bırakmayan!


Ey mazlumun Sahibi!


Ey hiçbir hak sahibinin hakkını zayî Etmeyen!


Ey hak sahiplerinin Sahibi!


Ey güneşi en adaletli biçimde yerleştiren Kainata!


Ey güneşin Sahibi!


Ey en adaletli şekliyle hilâli yerleştiren semaya!


Ey semanın ve hilâlin Sahibi!


Ey yıldızların, yerin göğün Sahibi!


Ey her muamelesi hak Olan Rabb’im!


Ey adaletlilerin en Adaletlisi!


Ey Muksit!****Zerre kadar iyiliği karşılıksız Bırakmazsın Sen Rabb’im!


Bütün iyilik ve ihsanların tek sahibi yalnız Sensin!


Mazlumun hakkını zalimde bırakmazsın Sen!


Hiçbir hak sahibinin hakkını zayî Etmeyen de Sensin!


Güneşi en adaletli Yerleştiren Sensin kâinata Rabb’im!


Güneşin Sahibi de Sensin!


Sen en adaletli şekliyle hilâli semaya Yerleştirensin!


Semanın ve hilâlin sahibi Sensin!


Yerin göğün Sahibi Sensin Rabb’im!


Her muamelesi hak Olan yalnız Sensin!


Sen adaletlilerin en Adaletlisisin!


Sen sonsuz adalet Sahibi Olan Muksit’sin!


“(Süleyman) onun bu sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve: "Ey Rabbim, beni nefsime hakim kıl ki, bana ve anama-babama verdiğin nimetlere şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım ve beni rahmetinle iyi kulların arasına kat!"dedi.” (Neml Suresi 19. Âyet Meali)Ey güneşin, havanın, suyun sahibi Olan Rabb’im!


Ey sonsuz Adaletiyle Kur’anı bize bahşeden Rabb’im!


Adaleti emreden Kur’anın ışığım olsun iki cihanda!


Kur’anın ışığı ile adaleti ayakta tutmamı nasip et ömrüm boyunca!


Velev ki aleyhimize bile olsa!


Sen ki en üstün adalet ve merhamet Sahibisin Rabb’im!


Sen ki her işi birbirine denk ve lâyık Olansın!


Sen ki hiçbir mazlumun hakkını zayî Etmeyensin!


Mahlûkatında gördüklerime Muksit Adınla bakmamı nasip et!


Denizleri, dağları yaratan kudretine haşyetle; ürpertiyle bakmamı nasip et!


Sonsuz Kudretinle Yarattığın her şeye hamd ü senalar olsun Rabb’im!


Rabb’im benim hamdimi artır!


Havayı; suyu; taşı; toprağı, yazı; kışı; geceyi; gündüzü


Adaletle Yaratan Kudretine olan hamdimi artır benim Rabb’im!


Beni Salih kulluranın arasına kat!
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyor, yalvarıyorum Sana!


Duamı kabul buyur dergâhında ne olur!


“Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan Sana sığınırım.”


****

Ey cehilden; gafletten; hatadan uzak Olan Rabb’im!


Sen ki Adaletinle fukarayı zengin; mülksüzü mülk sahibi Yapansın!


Her muamelen hak ve hayırdır!


Ey günahları Affeden Rabb’im!


Ey kusurları Örten!


Ey biçarelerin Sahibi!


Bizi takva üzre Yaşat!


Ve öyle al canımızı Rabb’im!
*****
Hilâlin ve yıldızların sükûn indirdiği bir gece belki;


Belki çifter çifter Meleklerinin hazır bulunduğu bir sabah Namazında!


Kalbimin Sana tam teslimiyeti için dua ederken belki Kâbe’de;


Belki ıssız bir ağustos sıcağında; cehennem sıcağı korkusuyla ürperirken


Gelip alacak Meleklerin canımı!


Ve ben geleceğim Kapına!


Zerre kadar iyiliği zayî etmeyen Muksit Adınla


Kabul et beni yanına ne olur Rabb’im!


Beni, günahları setreden Settar Adınla;


Selamete Erdiren Selâm Adınla;


Bağışlayan; Esirgeyen; Koruyan;


Sonsuz şefkat ve merhamet kaynağı;


Rahman ve Rahim Adınla al Yanına Rabb’im!

Âmin! Âmin! Âmin!


V’el hamdülillahi Rabbil âlemin!
Related Posts with Thumbnails